Ez a böngésző elavult. Kérjük, váltson másik böngészőre, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat.
Alacsony emelésű raklapszállító lítium-ion akkumulátorral
Nem csak zöldek vagyunk

Fenntarthatóság


A fenntarthatóság témája a vállalatok életében többet jelent, mint egy zöld logó vagy egy átfogó fenntarthatósági jelentés. A fogalom a Linde Anyagmozgatásnál lényegesen több mindent foglal magában – olyan célzott fenntarthatósági stratégiát, amely mind a környezet, mind pedig az ügyfelek, munkatársak és termékek szintjén is megtérül.

A fenntarthatóság felelősségvállalást jelent. A Lindénél az üzletvitel hosszú távon fenntartható kialakítása azért fontos, mert ügyfeleink – és ezáltal vállalatunk – üzleti sikere ettől függ. Úgy hozunk létre tartós értéket, hogy az ökológiai és társadalmi témákat üzleti részlegeinkbe integráljuk.

Honnan származik a fenntarthatóság fogalma?

A fenntarthatóság elvének eredete az erdőgazdálkodásból származik, és azt jelenti, hogy csak annyi fa (azaz erőforrás) termelhető ki, amennyi a jövőben pótolható. Később ez a szóhasználat szolgált alapul egy szélesebb körű definícióhoz:

a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

(Forrás: az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (Brundtland-jelentés): Közös jövőnk, 1987.)

Hogyan értelmezendő ez a Linde szempontjából?

A sokszínű globális kihívások hatással vannak a környezetre, a társadalomra és saját vállalatunkra is. 2012 óta következetes és átfogó fenntarthatósági stratégián dolgozunk, hogy a Linde és a vállalatban érdekeltek megfeleljenek az alábbi kihívásoknak:

  • Klímaváltozás és erőforráshiány
  • Emberi jogok biztosítása
  • Betegségek és demográfiai változások
  • Sokszínűség és esélyegyenlőség biztosítása
  • Városiasodás

A Linde Anyagmozgatás épülete Aschaffenburgban

Stratégia és vállalatvezetés

Lépések a még több fenntarthatóságért

Egy fenntartható vállalat felépítése hosszú folyamat. Ezért a Linde 2012 óta dolgozik egy átfogó fenntarthatóság-kezelési rendszer megvalósításán. A fenntarthatósági stratégia lépésről lépésre történő megvalósítása érdekében a Linde célokat és cselekvési területeket határozott meg. Ezek a teljes értéklánc minden szakaszához kapcsolódnak.

Egy fontossági elemzés eredményeire alapozva stratégiai cselekvési területeket határoztunk meg. Ezek mutatják, hogy az értéklánc mentén – beszállítóknál, a Linde Anyagmozgatáson belül vagy az ügyfeleknél – milyen intézkedéseket kell a fenntarthatósági teljesítmény növelése érdekében foganatosítani. A modell a Linde számára iránymutatás, de ugyanúgy keretfeltétel is ahhoz, hogy valamennyi jövőbeli tevékenységét – a célkitűzéstől az intézkedés meghatározásán keresztül a fenntarthatósági kommunikációig – a fenntarthatóság szempontjából végezze. Ezzel egyidejűleg biztosítható a KION Group fenntarthatósági programjához való kapcsolódás is.

És ki irányítja ezt a stratégiát?

A Lindénél a fenntarthatósági stratégia sikeres megvalósításának előfeltétele az egyértelműen definiált szerepkörökkel és felelősségekkel rendelkező, szakemberekből álló menedzsment. Ehhez a vállalatvezetés által közvetlenül irányított, áttekinthető szervezet biztosítja a szükséges kereteket.

A legmagasabb szintű felelősséggel a teljes vállalatvezetés tartozik. A fenntarthatóságkezelésben vezetőként Dr. Holger Hoppe az illetékes. Ő teremti meg az összhangot a vállalat valamennyi tevékenysége között, és irányítja a jelentéskészítést, valamint a kontrollingot. Ezen túlmenően a Fenntarthatósági osztály további ötletek forrásaként is szolgál, továbbá vállalatot átfogó stratégiákat és próbaprojekteket fejleszt és tervez a fenntarthatóság szellemében. Dr. Hoppe ebben a feladatkörében a KION Group fenntarthatóságkezeléséért is felelős; ez biztosítja, hogy a belső és külső jelentéskészítés területén az együttműködések, valamint a hálózatba kapcsolás és a tudásátadás a KION Groupon belül megvalósuljon.

A fenntarthatósági szervezet központi eszköze, az irányítócsoport

A fenntarthatósági szervezet központi eleme egy olyan különleges irányítócsoport, amelyet Sabine Neuß ügyvezető igazgatóként vezet. A testületnek Christophe Lautray értékesítési igazgató mellett a különböző fenntarthatósági cselekvési területek vezetői és a regionális fenntarthatósági koordinátorok is tagjai.

A fenntarthatósági programban meghatározott intézkedések megvalósítása és céljainak elérése a végrehajtó egységek feladata. Az egyes projekteket a cselekvési területek vezetői irányítják, és munkájukat a régiók és területek koordinátorai támogatják.

Első sikerek az EcoVadisnál

2014-ben az EcoVadis egy független ellenőrzést követően minősítette a Lindét, és „Ezüst” fokozatú tanúsítványt állított ki. Ezzel az értékeléssel az értékelt vállalatok felső tíz százalékába tartozunk. A felülvizsgálat alapjául szolgáló elemzőrendszer 21 feltételt foglal magában négy témakörből, amelyek a környezet, a méltányos munkamódszerek, az etika és a méltányos üzleti gyakorlat, valamint a beszerzési lánc. A módszertan olyan nemzetközi fenntarthatósági szabványokon alapul, mint például a Global Reporting Initiative és az ENSZ Globális Megállapodása által megfogalmazott irányelvek, valamint az ISO 26000 fenntarthatósági irányelv.

Gyártási folyamat a Lindénél

Környezetvédelem

A Linde törekvése a fenntarthatóság iránt mindenekelőtt a környezetbarát és biztonságos termékekben jelentkezik. Ezek segítenek ügyfeleinknek az energiamegtakarításban, a károsanyag-kibocsátás csökkentésében és a szigorú munkabiztonsági előírások betartásában. Ugyanakkor operatív szinten is egyre igényesebb célok elérésére törekszünk a környezetkímélő gyártás és a biztonságos munkakörnyezet érdekében. Ehhez kapcsolódva vezette be a Linde az átfogó HSE-menedzsmentet (egészség, biztonság és környezet).

Milyen eszközök léteznek a környezetvédelmi irányelvek betartásához?

HSE-politikánkban kötelező érvénnyel határoztuk meg, hogy valamennyi szervezeti egységnek megfelelő kezelőrendszert kell létrehoznia. Ezen rendszerek nagy része már az ISO 14001, OHSAS 18001 és ISO 50001 szabványok szerinti tanúsítással rendelkezik. 2017 végéig a külső tanúsítás a fenntarthatósági stratégia keretében a Linde valamennyi egységében megvalósul.

Ezen túlmenően a Németországban, Franciaországban és Csehországban lévő valamennyi gyártási telephelyünkön már évek óta rögzítjük a lényeges környezeti adatokat (mint például az energia- és vízfogyasztást, illetve a hulladékmennyiségeket). Ennek során minden telephely csökkentési, illetve hatékonysági célokat követ, amelyeket a telephelyileg illetékes HSE-vezető felügyel. A fenntarthatóság kezelésének kialakítása során 2016 óta a vállalatot átfogó mennyiségi célokat vezettünk be a Lindénél, és azokat a menedzsment által végzett ellenőrzések keretében vizsgáljuk felül. A HSE-követelmények betartását a KION Group szintjén végzett rendszeres auditok biztosítják.

Környezetvédelmi súlypontok

A Lindénél az elmúlt években a környezetkezelés súlypontjai – mind gazdasági, mind környezeti okokból – az energia és a hulladék témakörére helyeződtek. A gyártás során felmerülő alacsonyabb energiafelhasználás mérhető hatással van a költségek alakulására és a szén-dioxid-kibocsátás mértékére. A hulladék csökkentésének módja a következetes újrahasznosítás. Ezeken a területeken minden évben jelentős előrehaladást értünk el a gyártóegységekben.

Megbeszélés a Lindénél a gyártásban

Munkaadó

A kulcs: elégedett munkatársak

A fenntartható vállalatra nem csak a környezetvédelem és a biztonságos termékek jellemzők. A Linde fenntarthatósági politikájában a munkatársak is központi szerepet játszanak. Ennek során a lényeges változások a vállalat egyre növekvő nemzetközi tevékenységében, valamint a demográfiai folyamatokban tapasztalhatók, az utóbbi hatásai különösen Németországban és Európában érzékelhetők. Az emberi erőforrások következetes biztosítása és fejlesztése ezért a KION Group személyzeti feladatainak súlyponti témája.

Rendszerszintű szakképzés és továbbképzés

A Linde Anyagmozgatás és a Linde Hydraulics szakképzési szövetsége Németországban a bajorországi Untermain régió legnagyobb szakképzési vállalata. Itt a Linde tizenkét különböző szakmában és három ún. duális képzés keretében nyújt lehetőséget a fiatalok számára szakmai életük elkezdéséhez. A szakképzésen túl különböző továbbképzési programokkal és csereprogrammal támogatjuk a szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársakat is.

A jó vezetés szükségszerűségének felismerése

A KION Groupnál és a Lindénél a vezetés a vállalatra és a munkatársakra is vonatkozik. Ennek értelmében a munkatársak vezetése és fejlesztése mellett a vezetők fő feladatai közé tartozik a teljesítőképes csapat révén történő szervezés is. A csapat gyorsan változó folyamatokban és struktúrákban fejlődik tovább, és ismeri fel az ügyfelek és piacok szükségleteit.

Munka- és egészségvédelem

A Linde Anyagmozgatás munkaadóként nagy felelősséget vállal munkatársai egészsége érdekében. Emiatt a munkabiztonság és az egészségvédelem a vállalaton belül a legfontosabb téma. A KION Group és a Linde aktívan támogatja a munkatársak egészségvédelmét, és a „nulla baleset” célt tűzte ki maga elé – mert minden baleset elkerülhető. Külsőleg tanúsított munkavédelmi menedzsmentrendszereink biztosítanak szilárd alapot ehhez. A munkatársak munkavédelmének és egészségének alapelveit a KION Group, valamint a Linde egészségi, biztonsági és környezeti (HSE) irányelvei rögzítik.

Termékek

Hatékony és biztonságos technológiák előtérben

A Lindénél a fenntarthatóság gondolatát már a kezdetek óta minden termék magában hordozza. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy az anyagmozgató gépek környezeti tulajdonságait javítsuk. Ennek során mindenekelőtt a dízel- és hajtógázüzemű targoncák károsanyag-kibocsátásának csökkentését tűztük ki célul, de a nagy teljesítményű, alacsony energiafelhasználású elektromos targoncákés az alternatív hajtások fejlesztése is fontos feladatot jelent.

A termékfejlesztés során a targoncavezető áll a középpontban: a Linde járművek ergonomikus kialakítása azt jelenti, hogy a gép szó szerint az ember köré épül. Valamennyi kezelőelem a járművezető munkakövetelményeinek megfelelően van testre szabva, és azok működtetése magától értetődő. A kezelő egészségét aktív és passzív biztonsági rendszerek védik, és megelőzik a baleseti kockázatokat.

Mennyire környezetbarátak az emelővillás targoncák, raklapemelők és hasonló járművek?

A saját környezeti teljesítményüket értékelő és optimalizálni kívánó Linde-ügyfelek a környezetbarátság értékeléséhez megfelelő adatokkal rendelkeznek. A Linde – a Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) intézettel közösen végrehajtott, költséges folyamat eredményeképpen – saját ökomérlegmódszert fejlesztett ki, és a lényeges terméktípusokat (a raklapemelőktől a belsőégésű motoros targoncákig) ennek megfelelően értékelte. A módszert és a hét termékökomérleget is a TÜV Rheinland tanúsította.

A mérlegkészítés négy egymás fölé rendelt lépésben történik:

1. A cél és a vizsgálati keretfeltétel meghatározása,

2. Az anyagmérleg elkészítése,

3. A hatásfok becslése, és

4. Az eredmények értelmezése.

Ennek során az anyagmérlegben rögzíteni kell a teljes folyamatlánc összes be- és kimenő anyag- és energiaáramát, valamint a létrejövő károsanyag-kibocsátásokat. A Linde – szolgáltatásainak kiterjesztésével (például használt és bértargoncák kínálatával) – olyan körfolyamatot fejlesztett ki, amelyben a termékek és szolgáltatások egymásba kapcsolódnak és kiegészítik egymást. Ezáltal a használt járművek tovább üzemeltethetők, de az új és meglévő ügyfeleknél is ösztönözhető új járművek megvásárlása.

Társadalom

Társadalommal szembeni felelősség

A fenntarthatóság társadalmi felelősséggel is jár. A Linde számos kezdeményezéssel (például: „Linde Solidaria”, „Les Restaurants du Coeur” és „StaplerCup hilft e.V.”) régóta aktívan nyújt támogatást közösségi és emberbaráti területeken. Ezenkívül képzési, tudományos és környezetvédelmi projekteket is támogat.

A vállalat társadalmi felelősségének (corporate citizenship) alapelvei

A KION Group adományozási irányelve vállalatot átfogóan szabályozza a társadalmi elkötelezettség alapelveit. Valamennyi adományra a következő elvi megfontolás érvényes:

  • Az adományok kizárólag közhasznú célokra adhatók; személyek és profitorientált szervezetek nem kapnak támogatást.
  • Az adományok ellenszolgáltatás elvárása nélküli, egyoldalú teljesítésnek számítanak.
  • Az adományok összhangban állnak a KION Group értékeivel és szabályaival, és megfelelnek az érvényes törvényi előírásoknak.
  • Az adományozás folyamata átlátható, és egységes elvek alapján történik.