Ez a böngésző elavult. Kérjük, váltson másik böngészőre, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat.

A www.linde-mh.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(https://www.linde-mh.hu/hu/)

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft. székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.) - a továbbiakban: Adatkezelő vagy Linde - a https://www.linde-mh.hu/hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő adatkezelésével kapcsolatban tájékoztatást adjon az érintettek részére a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés műveleteiről a jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendeletben – (a továbbiakban: GDPR) foglaltakra figyelemmel. Tájékoztatjuk, hogy Linde potenciális célcsoportja, ügyfelei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) 4. pontja[1] és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2. § t) pontja[2] alapján vállalkozásnak minősülnek, de ennek ellenére a weboldal használatakor, a Linde-vel való kapcsolatfelvétel, szolgáltatás igénybevétele során Linde személyes adatok birtokába is kerülhet, mely esetekben Linde-nek, mint adatkezelőnek biztosítania kell az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Tájékoztatjuk az egyéni vállalkozókat, hogy adataik, mint természetes személyek adatai személyes adatnak minősülnek.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk és felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonása esetén sem törölhetők.

Adatkezelő a jelen tájékoztató könnyebb megértése érdekében az adatvédelmi fogalmakat a GDPR 4. cikke alapján az 1. számú mellékletben magyarázza meg, ad tájékoztatást azok jelentéséről.

1.) Adatkezelő és adatfeldolgozó

Adatkezelő
Cégnév: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft.)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.
Képviseli: Szalay Gábor ügyvezető Email cím: info@linde-mh.hu

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neveSzékhelyeAdatfeldolgozói tevékenység
KION GROUP AGThea-Rasche-Strasse 8 60549 Frankfurt am MainTárhelyszolgáltatás
ROIworks Zrt.1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. 2. em.Marketing feladatok, kutatási feladatok és adattovábbítások elvégzése
LÉPÉSELŐNY MÉDIA Kft.2636 Tésa, Petőfi utca 16.Telefonhívások, email-ek kezelése
Value Based Solutions Kft.1075 Budapest, Károly körút 5. A. ép. 1/2 1.Chatbot szolgáltatás
Bonaris Kft.1037 Budapest, Tarhos utca 162.Marketing tanácsadás, marketing feladatok elvégzése
Wojtekovits Máté e.v
1048 Budapest, Tófalva u. 5.Marketing feladatok elvégzése
HELLO UMI, S.L.Barcelona, Av. Josep Tarradellas, 20, Floor 6, CP 08029Digitális kutatási felület nyújtása
   

2.) A természetes személlyel, mint érintettel kapcsolatosan kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartamának meghatározása2.1. Linde szolgáltatásokkal (termék értékesítés, targoncabérlés, használt targoncák értékesítése, flottaoptimalizálás, szervizszolgáltatás stb.) kapcsolatos érintett általi ajánlatkérés személyesen, telefonon, email-ben

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Ajánlatkérő, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email cím, választott gép, egyéb információ, amit megad az AjánlatkérőAz ajánlat megküldése az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés mielőbbi megkötése érdekében.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint Linde és az Ajánlatkérő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.
Ajánlatkérő, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett): neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email cím, választott gép, egyéb információ, amit megad az AjánlatkérőAz ajánlat megküldése az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés mielőbbi megkötése érdekében.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a bérleti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pontja alapján.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.

2.2. Linde szolgáltatásokkal (termék értékesítése, targoncabérlés, használt targoncák értékesítése, flottaoptimalizálás, szervizszolgáltatás stb.) kapcsolatos szerződés megkötése és annak teljesítése

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett), mint kapcsolattartó személy: neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email címe, munkaköri beosztásaAz adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás.Linde jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok fenntartása és az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése érdekében.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnését követő 8 év.
A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó természetes személy (érintett): neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email címeAz adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnését követő 8 év.
A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó természetes személy (érintett): számlázási név, számlázási cím, adószámSzámlakiállítás.Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169.§-a alapján.A számla kiállításától számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

2.3. Kapcsolatfelvétel Linde-vel A) A Weboldalon feltüntetett telefonszám(ok)on Adatkezelő a telefonszámaival kapcsolatosan tájékoztatja az érintetteket, hogy vannak olyan telefonszámok, melyeket közvetlenül a Linde szakmai kollégái kezelnek, hozzájuk futnak be a hívások. Ezek a hívások nem kerülnek rögzítésre, de vannak olyan ügyfélszolgálati telefonszámai is az Adatkezelőnek, melyekre a beérkező hívások rögzítésre kerülnek. Ezeket a telefonszámokat a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott külső szolgáltató kezeli. Azokban az esetekben, amikor a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, úgy erről az érintettek a telefonbeszélgetés rögzítésének megkezdése előtt telefonon tájékoztatást kapnak.

Adatkezelő szakmai kollégáihoz beérkező telefonbeszélgetésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, telefonhívás időpontjaÉrintett beazonosítása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.Telefonos megkeresésekre válaszadás.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, érintetti igény Az érintett által előadott igényekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása.Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.A telefonbeszélgetés idejéig, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
Adatkezelő rögzített telefonbeszélgetéseivel kapcsolatos adatkezelés:
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, telefonhívás időpontjaÉrintett beazonosítása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést befejezheti.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22§ (1) bekezdésére.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.Telefonos ügyfélszolgálati feladat ellátása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk a) pontja alapján.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, a panasz, igény előterjesztésének helye, ideje, módja. Az érintett által előadott igényekkel, kérdésekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.
B) A Weboldalon feltüntetett email címekrebeérkező email-ben
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), email címeÉrintettel való kapcsolattartás.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy Adatkezelő email elérhetőségére email-t küld, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek. Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint.Az email beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy -A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: email címe és az email tartalma, valamint az abban megadott személyes adatokMegkeresések kezelése, tájékoztatás nyújtása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségünkre emailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek. Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint.Az e-mail beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedés teljesítésétől számított 5 évig a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
C) Kapcsolatfelvételi űrlap és LinkedIn, valamint Facebook űrlapok
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, ország megjelöléseAz érintett beazonosítása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolatfelvételi űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolatfelvételi űrlapot beküldi Adatkezelő részére. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a vállalkozás nem egyéni vállalkozó, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja jelentheti az adatkezelés további jogalapját.Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: email címe, telefonszámaKapcsolattartás az érintettel.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolatfelvételi űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolafelvételi űrlapot beküldi Adatkezelő részére. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a vállalkozás nem egyéni vállalkozó, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja jelenti az adatkezelés további jogalapját.Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: a megkeresés tárgya, az érintett által az üzenetben megadott egyéb információAz érintett által a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül beküldött kérdés megválaszolása, az érintett tájékoztatása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolatfelvételi űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolatfelvételi űrlapot beküldi Adatkezelő részére. Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a vállalkozás nem egyéni vállalkozó, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jelentheti az adatkezelés további jogalapját.Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
2.4. Hírlevél
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), email címeReklámot tartalmazó megkeresések és tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, szolgáltatásokról, eseményekről stb.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a Grtv. 6. §-a alapján.Az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig.
2.5. Szerviz Hotline 0 – 24 szolgáltatás
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, telefonhívás időpontjaÉrintett beazonosítása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést az érintett befejezheti.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22§ (1) bekezdésére.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.Telefonos Szerviz-Hotline szolgáltatással kapcsolatos feladat ellátása.Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, a panasz, igény előterjesztésének helye, ideje, módja. Az érintett által előadott igényekkel, kérdésekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.
2.6. Videókonzultáció
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
A videókonzultációt kérő, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, cég címe, telefonszám, email cím, megkeresés tárgya, a kívánt konzultáció dátuma és időpontja, egyéb információ, amit a felületen megad a videókonzultációt kérő.A videókonzultáció kérése Adatkezelőtől.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint Linde és a Videókonzultációt kérő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése esetén, annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.
A videókonzultációt kérő, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett): neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév (az érintett neve az egyéni vállalkozó megjelöléssel), cég címe (az egyéni vállalkozó címe), telefonszám, email cím, megkeresés tárgya, a kívánt konzultáció dátuma és időpontja, egyéb információ, amit a felületen megad a videókonzultációt kérő.A videókonzultáció megtartása.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint Linde és a Videókonzultációt kérő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.Az adott Linde szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.
2.7. Chatbot szolgáltatás
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév)Érintett beazonosításaAz érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amit a chatbot alkalmazás használatával, üzenet küldésével ad meg az érintett.Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. §-ban meghatározott elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig megőrizzük adatait.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, akinek a képviseletében eljár, cég címe (székhely, telephely vagy fióktelep), email címe, telefonszáma és minden egyéb olyan adat, amit a chatbot-ban az érintett megad.Gyors és hatékony ügyfélkiszolgálás a chatbotban meghatározott témákban, amennyiben az érintett ezt a kommunikációs csatornát választja.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amit a chatbot alkalmazás használatával, üzenet küldésével ad meg az érintett.Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. §-ban meghatározott elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig megőrizzük adatait; amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó bizonylati kötelezettség alá eső adatot ad meg, úgy azt a törvény 169. § (2) bekezdése alapján a kapcsolódó vásárlástól számított 8 évig kezeljük.
Adatkezelő a megfelelő szintű adatvédelem garantálása érdekében szerződéses kapcsolatban áll a chatbot szolgáltatójával a Value Based Solutions Kft.-vel (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 5. A. ép. 1/2 1.). Value Based Solutions Kft. adatvédelmi irányelvei az alábbi linkre kattintva ismerhetők meg: https://www.valuebot.io/adatvedelmi-iranyelvek

2.8. Linde matuzsálem nyereményjáték

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, akinek a képviseletében eljár, email címe, és a nyereményjátk során feltöltött fénykép és a cég jövőben targonca cserérer vonatkozó információjaÉrintett beazonosításaAz érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amit a chatbot alkalmazás használatával, üzenet küldésével ad meg az érintett.Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. §-ban meghatározott elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig megőrizzük adatait; amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó bizonylati kötelezettség alá eső adatot ad meg, úgy azt a törvény 169. § (2) bekezdése alapján a kapcsolódó vásárlástól számított 8 évig kezeljük.

2.9. Linde "Mennyire vagy fain targoncás?" promóció

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, akinek a képviseletében eljár, email címe, és a cég jövőben targonca cserérer vonatkozó információjaÉrintett beazonosításaAz érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, amit a chatbot alkalmazás használatával, üzenet küldésével ad meg az érintett.Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. §-ban meghatározott elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig megőrizzük adatait; amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó bizonylati kötelezettség alá eső adatot ad meg, úgy azt a törvény 169. § (2) bekezdése alapján a kapcsolódó vásárlástól számított 8 évig kezeljük.

2.10. VIP KLUB-ba való feliratkozás, VIP KLUB-ban való részvétel
Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, akinek a képviseletében eljárÉrintett hozzájárulása.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján.Az érintett leiratkozásáig.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén: neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, akinek a képviseletében eljár, cég címe (székhely, telephely vagy fióktelep), email címe, telefonszáma és minden olyan adat, amit az érintett megad.A VIP KLUB-ban való részvétel, reklám célú megkeresések küldése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján.Az érintett leiratkozásáig.

3.) Social média felületek (Facebook, LinkedIn, Youtube) Adatkezelő a weboldalán piktogramokkal jelöli meg, hogy milyen social media felületekkel van kapcsolatban a weboldala. Az érintett olyan felületre lép be, amely tartalmaz ún. plug-int, mellyel az érintett weboldal használója a böngészőjén keresztül közvetlenül harmadik személy által üzemeltetett szerverrel veszi fel a kapcsolatot, ezért kérjük, hogy ezeknek a szolgáltatóknak is tanulmányozzák át az adatkezelési gyakorlatát. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen plug-in-ek tartalmát pl. a Facebook küldi a böngészőjére közvetlenül, tehát ez azt jelenti, hogy a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a Linde webáruház vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook profillal vagy ha abban az időpontban a Facebook profiljába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol az rögzítésre kerül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook profiljával. A Facebook jogosult az összekapcsolás ideje alatt szerzett információkat hirdetési célból felhasználni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat, információkat az érintett felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a Linde weboldalt felkeresi. Linde kizárja a felelősségét a Facebook által végzett adatkezelésért, arra nem is lát rá, nincs ráhatása. Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy olvassák el Facebook adatvédelmi szabályait és tájékozódjanak az adatkezelés mechanizmusáról. Facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy linkre kattintva.

3.1. „Linde Anyagmozgatás” Facebook oldal

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.Linde Facebook oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde Facebook oldalának megszűnéséig.

3.2. „Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.” LinkedIn oldal Ha az érintett az Adatkezelő weboldalán a LinkedIn piktogramra kattint, úgy a Linde LinkedIn fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van reakciókat küldeni (kommentek, like-ok), meghirdetett állásra jelentkezni. Kérjük, hogy a Linde toborzással kapcsolatos adatkezeléséről minden esetben a meghirdetett állásjelentkezéshez kapcsolódó posztban tájékozódjon. A LinkedIn adatkezelési mechanizmusáról a LinkedIn adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat. A LInkedIn adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy linkre kattintva.

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett: neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.Linde LinkedIn oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde LinkedIn oldalának megszűnéséig.

3.3.1. „Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.” YouTube oldal Ha az érintett az Adatkezelő weboldalán a YouTube piktogramra kattint, úgy a Linde YouTube fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a videókat a saját felhasználói social média felületein is. A YouTube adatkezelési mechanizmusáról kérjük, hogy a YouTube adatkezelési tájékoztatójában tájékozódjon. A YouTube adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linkre kattintva.

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett: neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.Linde YouTube oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde YouTube oldalának megszűnéséig.

4.) Az adatok továbbítása Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak, IT szolgáltatónak átadhatja, megismerhetővé teheti ezen feladatok ellátása céljából. Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbítani köteles. Amennyiben értintett a videókonzultációt, mint szolgáltatást veszi igénybe Adatkezelőtől, úgy tájékoztatjuk, hogy a videókonzultáció a Microsoft Teams programján keresztül vagy Skype-on történik. Kérjük, hogy a szolgáltatók Adatkezelési tájékoztatóját figyelmesen tanulmányozzák át. Microsoft Teams: https://support.microsoft.com/hu-hu/office/%C3%A1ltal%C3%A1nos-adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat-gdpr-%C3%A9s-a-teams-ingyenes-verzi%C3%B3ja-bdf2e378-da6b-48d9-a13d-44917c6ee90a https://support.microsoft.com/hu-hu/office/a-teams-ingyenes-verzi%C3%B3j%C3%A1nak-t%C3%A1mogat%C3%A1si-%C3%A9s-adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzata-9116c829-c8fa-4822-96a3-1e89b2911ba5 Skype: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag a feladatuk ellátása céljából használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni. Az egyértelműség érdekében Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adataikat a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.) pontban megjelölt Adatfeldolgozókkal megosztásra kerülnek. Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy Adatkezelő, mint a Linde Material Handling GmbH. (DE-63743 Aschaffenburg, Carl-von-Linde- Platz) leányvállalata és a KION Group tagjaként elképzelhetőek olyan esetek, hogy az anyavállalattal, cégcsoporttal adatok, információk kerülnek megosztásra, tekintettel arra, hogy a cégcsoport azonos informatikai rendszereket használ. A fentiekre és az 5. pontban foglaltakra tekintettel elképzelhető, hogy a személyes adatok az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek. Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához. Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket arról, hogy a Linde termékek lízingjével kapcsolatosan elképzelhető olyan eset, hogy az érintett előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően Adatkezelő a vele kapcsolatban lévő lízingszolgáltatók részére az ügyfél kapcsolattartóinak elérhetőségére és nevére vonatkozó személyes adatokat átadja. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a nagymennyiségű email-ek küldésénél igénybe veszi a Mailjet e-mail marketing platformot, mely egy felhőalapú e-mail kézbesítési és nyomkövető rendszer, amely lehetővé teszi a marketing e-mailek küldését. A Mailjet-et szolgáltató Mailgun Technologies Inc.-nek az adatkezelési tájékoztatója a https://www.mailjet.com/security-privacy/ linkre kattintva ismerhető meg.

5.) Remarketing tevékenység (profilozás) Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintettek, mint természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékekkel, alkalmazásokkal, eszközökkel az online azonosítókkal, mint például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal. Ezáltal olyan összekapcsolások keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott információkkal összekapcsolva a természetes személyek, mint érintettek profiljának létrehozására és ezáltal az adott személy azonosítására alkalmas. Adatkezelő a remarketing tevékenységét az online felületein a cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek stb. segítségével végzi, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítse meg a felhasználói számára. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek. Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődik ismételten megjelenítse az érintett számára. Ilyen cookie-kat használ pl. https://www.linde-mh.hu/hu/Jogi-informaciok/Cookie-Policy/ linken elérhető Cookie tájékoztatónkból. Tájékoztatjuk, hogyha az Adatkezelő profilalkotást, remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez az érintett a hozzájárulását köteles beszerezni, ami megadottnak tekinthető a jelen Adatkezelési tájékoztató és a fentebb hivatkozott Cookie tájékoztató megismerésével és elfogadásával, valamint a szükséges cookie beállításokkal. Abban az esetben, ha az érintett ez ellen tiltakozni kíván, úgy azt info@linde-mh.hu email címen teheti meg. A weboldal a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA; vagy a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett "sütiket” – szöveges fájlokat – használ, amelyek az érintett számítógépén eltárolódnak és megkönnyítik a weboldal használatának elemzését. Az érintett weboldalhasználatáról a süti (cookie) információt generál és többnyire egy USA-ban található Google szervernek továbbítja, ahol azt a továbbiakban tárolják. Az adatokat 38 hónapig tárolják. Ugyanakkor, tekintettel a weboldalon használt IP-anonimizálásra, az érintett IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban lerövidíti. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-cím kerül elküldésre az USA-beli Google szerverre és a rövidítés ott történik meg. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője nevében a weboldal érintett által történő használatának értékelésére, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatának és az internet használatához kapcsolódó szolgáltatások használatának javítására használja fel a weboldal üzemeltetője részére. Az érintett böngészőjéből a Google Analytics keretén belül továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google-tól származó egyéb adatokkal. A sütik (cookie-k) használatát az érintett a böngészőben a megfelelő beállítások kiválasztásával letilthatja, módosíthatja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és kezelje a sütik (cookie-k) által és a weboldal használatával gyűjtött adatokat (beleértve az IP-címet is), ha az érintett letölti és telepíti a következő címen elérhető böngésző-plugint https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Google Analytics kibővült a "gat.anonymizeIp();" kóddal, amely lehetővé teszi az IP-címek névtelen rögzítését, az úgynevezett „IP-maszkolást". A lenti linkre kattintva megtilthatja a Google Analytics adatgyűjtését. Egy letiltó süti (cookie) állítja be az adatok jövőbeni gyűjtésének tiltását, ha felkeresi ezt a weboldalt: Google Analytics kikapcsolva.A weboldal a Google Analytics szolgáltatást az AdWords-ből és a dupla kattintású sütikből származó adatok statisztikai célú kiértékelésére is felhasználja. Ha ezt nem kívánja az érintett, ki tudja kapcsolni a Reklámbeállítás-kezelőben. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. A Google Analytics használata az online ajánlataink vonzó bemutatásához kapcsolódik, illetve érdekünk, hogy a weboldalaink látogatásának elemzésével javítani tudjuk megjelenésünket.

6.) Adatbiztonság Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

7.). Érintett jogai

7.1. tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: - milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő - milyen jogalapon - milyen adatkezelési célból - mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2. helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog Az érintett info@linde-mh.hu email címen kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

7.3. törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: - az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy - az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen - a személyes adatokat jogellenesen kezelték - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell - a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4. az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén info@linde-mh.hu email címen terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül: - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy - az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. az adathordozhatósághoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

7.6. tiltakozáshoz való jog Az érintett személy az info@linde-mh.hu email címen keresztül bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

8.) Jogorvoslat Tájékoztatjuk az érintetteket, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük, kérésük lenne, úgy az Adatkezelőt info@linde-mh.hu email címen kereshetik meg. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell. Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih.hu/ *Kérjük, hogy a NAIH mindig aktuális elérhetőségeiről előzetesen tájékozódjon a NAIH weboldalán. Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait. Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

9.) CCM 19 Weboldalunkon a CCM19 Consent-Management-Tool hozzájáruláskezelő eszközt használjuk, amely a Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn („CCM 19”) szolgáltatása. Az eszköz lehetővé teszi, hogy mentse a cookie-k használatára vonatkozó beállításait ezen az oldalon. Az adatkezelés az adatkezeléshez szükséges hozzájárulások beszerzését és dokumentálását szolgálja.

Ehhez sütik használhatók. Többek között a következő információkat gyűjtik és továbbítják a CCM19-nek (a kiszolgáló Németországban van): Az oldal megtekintésének dátuma és időpontja, egy véletlenszerű azonosító, a hozzájárulás állapota. A CCM 19 által végzett adatkezelésről a következő weboldalon tudhat meg többet: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Mi magunk nem kezeljük az adatokat; az adatokat naplófájlként tároljuk. A weboldal látogatóinak naplófájljaihoz való hozzáférés csak előzetes egyeztetés után és a felhasználó hozzájárulásával történik. Ezeket az adatokat nem adjuk át más harmadik félnek.

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

10.) Google Analytics 4

Ezen a weboldalon a Google Analytics 4 szolgáltatást használjuk. Ezt egy webelemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország; a továbbiakban: a „Google”) biztosít.

A Google Analytics 4 szolgáltatást weboldalunk használatának elemzésére és weboldalunk rendszeres fejlesztésére használjuk. A statisztikák kiértékelésével folyamatosan fejleszthetjük kínálatunkat, és weboldalunkat még tartalmasabbá tehetjük az Ön számára.

A Google Analytics 4 úgynevezett „cookie-kat” alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket a rendszer az Ön számítógépén tárol, és lehetővé teszik a weboldalunk Ön általi használatának elemzését.

Az alkalmazott cookie-k segítségével a weboldal Ön általi használatáról szerzett információkat rendszeresen továbbítjuk a Google szervereire, a Google pedig tárolja ezeket az információkat. Előfordulhat, hogy ezeket az információkat a Google LLC vállalatnak az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítjuk, ahol tárolják is őket.

Mivel a Google Analytics 4 használata során a weboldal Ön általi használatával kapcsolatosan az eszköze által továbbított IP-címet alapértelmezés szerint mindig automatikusan és anonimizáltan gyűjtjük és kezeljük, az összegyűjtött információk nem vezethetők vissza közvetlenül egy adott személyre. Ez az automatikus anonimizálás úgy történik, hogy a Google az Ön készüléke által az Európai Unió (EU) tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államokban továbbított IP-címet lerövidíti az utolsó számjegyekkel.

Adatainak kezeléséhez az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban adta hozzájárulását. Hozzájárulása magában foglalja az adatoknak az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítását is, amely azzal a kockázattal jár, hogy a hatóságok hozzáférhetnek az adatokhoz.

A Google kiértékeli számunkra a felhasználóknak a weboldalunkon tanúsított viselkedésével kapcsolatos információkat, jelentéseket készít erről, és az adatokat arra használja fel, hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat biztosítson számunkra, mint a weboldal üzemeltetőinek.

A Google Analytics 4 használata során a böngészője által továbbított lerövidített IP-címet nem vonjuk össze a Google által tárolt egyéb adatokkal.

Ha nem szeretné, hogy a rendszer cookie-kat tároljon (vagy ki szeretné kapcsolni a Google Analytics 4 szolgáltatást), bármikor módosíthatja ezt a beállítást a itt cookie-k engedélyezésére szolgáló eszközünk segítségével.

Ezenkívül azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatához kapcsolódó adatokat. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ha így tesz, az IP-címet a továbbiakban nem rögzítjük. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics 4 kezelje az adatait.

Ezen a webhelyen a „UserIDs” (Felhasználói azonosítók) funkció a Google Analytics 4 kiterjesztéseként használható. Ha Ön a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően hozzájárult a Google Analytics 4 használatához, fiókot hozott létre ezen a webhelyen, és bejelentkezett ezzel a fiókkal különböző eszközökön, akkor a különböző eszközökön végzett tevékenységeiről – ideértve a konverziókat is – elemzés készülhet.

Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások esetében a szolgáltató csatlakozott az EU-USA adatvédelmi kerethez (EU-US Data Privacy Framework), amely az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján biztosítja az európai adatvédelmi szintek betartását.

Ezen a webhelyen a Google Signals a Google Analytics 4 kiterjesztéseként használható eszközök közötti jelentések készítésére.

Ebből a célból alapértelmezett módon a következő adatokat gyűjtjük:

 • helység
 • szélességi fok (a helység alapján)
 • hosszúsági fok (a helység alapján)
 • a böngésző alverziója
 • a böngésző felhasználói ügynökének karakterlánca
 • az eszköz márkája
 • az eszköz típusa
 • az eszköz neve
 • az operációs rendszer alverziója
 • a platform alverziója
 • képernyőfelbontás

Ha aktiválta a személyre szabott hirdetéseket, és összekapcsolta eszközeit a Google-fiókjával, a Google – amennyiben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően hozzájárult a Google Analytics 4 használatához – elemezheti az Ön felhasználói viselkedését a különböző eszközökön, és adatbázismodelleket hozhat létre, ideértve az eszközök közötti konverziókat. A Google-tól személyes adatokat nem kapunk, csak statisztikákat. Ha le szeretné állítani az eszközök közötti elemzést, kapcsolja ki a „Személyre szabott hirdetés” funkciót a Google-fiókjához tartozó beállításokban. Ehhez kövesse a kapcsolódó utasításokat ezen az oldalon: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
A Google Signals szolgáltatással kapcsolatosan további információkat az alábbi linken találhat: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Ezenkívül weboldalunkon a Google Analytics 4 „demográfiai jellemzők” funkciója is elérhető. A demográfiai adatok különböző csoportokra vonatkozó konkrét információk.

Ez a funkció lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek az oldalunk felhasználóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köreiről tartalmaznak információkat (ún. demográfiai jellemzők). Az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből, a Google Display hálózatból és harmadik felek látogatói adataiból származnak. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításai között. Ne feledje, hogy a Google Analytics 4 szolgáltatást is inaktiválhatja a fent ismertetett módszerrel. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információkat itt találhat:

Felhasználói feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

A Google adatvédelmi nyilatkozata: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

11.) Egyéb rendelkezések Linde tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett felel az általa megadott adatok helyességéért és valódiságáért. A hibás vagy téves adatok megadásáért Adatkezelő kizárja a felelősségét. Azokban az esetekben, amelyeknél értelmezhető, érintett kijelenti és szavatolja a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, hogy a képviseletében eljáró természetes személy tekintetében rendelkezik a képviseletében eljáró természetes személy, mint érintett hozzájárulásával a Linde adatkezeléséhez. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, ezért kérjük mindig tájékozódjanak az Adatkezelési tájékoztató hatályos tartalmáról a Weboldalon. A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete: - Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján.

Dunaharaszti, 2021. június 17.

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. Adatkezelő

1. sz. mellékletAdatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján - személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. - adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. - adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. - profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. - álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; - az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. - érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
[1] „vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy” [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 4. pontja] [2] „Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el” [Ekertv. 2.§ t) pontja]