Magyarország
Kezdő oldal

Gép – és eszközbeszerzést támogató Európai-Unió-s pályázatok

27-May-2008

EU-s pályázati lehetõségek

(gépbeszerzés, logisztikai központ fejlesztés)

2008. februárjában az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetésre kerültek a gép- és eszközbeszerzést segítõ ún. technológiafejlesztési pályázatok. Öt, konstrukciójában szinte teljesen megegyezõ (lényegében csak az elnyerhetõ támogatásban, és a megvalósítás helyében különbözõ), egyenként 90-110 oldalas pályázati csomag (felhívás, útmutató, adatlapok, támogatási szerzõdés minta) jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfh.hu) honlapján, melyet most röviden szeretnénk bemutatni. Az összefoglaló természetesen csak iránymutató jellegû, nem tartalmazhatja a kiírások valamennyi feltételét, és a cikk megírása óta esetlegesen bekövetkezett változásokat. A pályázatok a Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP), és a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében jelentek meg. A két program közötti alapvetõ különbség, hogy a KMOP csak a Budapesten és Pest-megyében, míg a GOP Magyarország egyéb területein megvalósuló beruházásokat támogatja. A pályázatok a következõk:

 • GOP-2008-2.1.1/A - KMOP-2008-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése),
 • GOP-2008-2.1.1/B – KMOP-2008-1.2.1/B (komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára),
 • GOP-2008-2.1.1/C (komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetû kistérségekben),#
 • GOP-2008-2.1.2/B (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben mikro-, kis- és középvállalkozások számára)
 • GOP-2008-2.1.2/C (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben)

Valamennyi pályázaton gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók indulhatnak. A pályázók körének méretbeli korlátozása (mikro-, kis-, özépés/ vagy nagyvállalat) a kiírások címében szerepel, azaz a GOP-2008-2.1.1/C vagy GOP-2008-2.1.2/C pályázatra nagyvállalatok is benyújthatják a projektjeiket. A maximális támogatási összegek és intenzitások a következõképpen alakulnak
(1. táblázat)

A pályázatok kizáró okai (pl. megkezdett beruházás, csõd-, felszámolás, végelszámolás alatti, nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezõ vállalkozás nem támogatható, egy évben csak egy nyertes pályázat lehet stb.) közül külön érdemes kiemelni

 • projektcégek (legalább két lezárt üzleti év kell) nem pályázhatnak
 • a pályázó árbevétele a benyújtás elõtt 5%- kal nagyobb mértékben nem csökkenhet az azt megelõzõ üzleti évhez képest
 • egy foglalkoztatottra esõ árbevételnek legalább 4 millió Ft-ot kell elérnie

A támogatás elnyeréséhez a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia:

 • a beruházás fizikai befejezési évét közvetlenül követõ két üzleti évben az éves nettó árbevétel (Ft-ban vagy €-ban) százalékos átlagos reálnövekményre,
 • a beruházás fizikai befejezési évét közvetlenül követõ két üzleti évben az összes árbevétel növekmény a támogatáshoz viszonyított mértékére.

A számításokat a pályázati kiírásban szereplõ képletek segítségével kell elvégezni, a minimális vállalások értéke.
(2. táblázat)

Az elszámolható költségek a korábbi pályázatokhoz képest komplexebb beruházások finanszírozását teszik lehetõvé, mely azt jelenti, hogy korlátozottan ugyan, de a gépbeszerzés mellett lehetõség van kisebb raktár/üzem építésének, HRfejlesztésnek, minõségirányítási rendszer költségeinek elszámolására is. A GOP-2.1- es/KMOP-1.2-es pályázatok elszámolható költségei:

 • Három évnél nem régebbi, egyenként legalább 30 ezer Ft értékû eszközök beszerzése (a GOP-2.1.1/A esetén csak ez számít elszámolható költségnek)
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastruktúra és ingatlan beruházás (maximum az elszámolható költségek 20%)
 • Gyártási licence, know-how (maximum az elszámolható költségek 10%-a) beszerzése
 • Információs technológiafejlesztés, mellyel hardvert és szoftvert lehet beszerezni
 • Piacra jutás (maximum az elszámolható költségek 5%-a), mellyel piaci megjelenést (vásárokon, kiállításokon való részvételt), marketing eszközök elkészítését és beszerzését lehet támogatni
 • A projekthez kapcsolódó HR fejlesztés (maximum az elszámolható költségek 5%-a), mellyel a munkavállalók képzését (tanfolyamok, tréningek, képzések,
 • Vállalati stratégiai, szervezetfejlesztési, menedzsmentfejlesztési, folyamatmenedzsment, online megjelenési, e-kereskedelmi, technológiafejlesztési, marketing, logisztikai, esélyegyenlõségi, fenntarthatósági tanácsadás (maximum az elszámolható költségek 5%-a)
 • Minõség-, környezet- és egyéb irányítás rendszerek, szabványok (maximum az elszámolható költségek 5%-a, és legfeljebb 2,5 millió Ft), mellyel ISO9001,
 • Le nem vonható ÁFA

A kisebb támogatásokhoz gyorsabban lehet hozzájutni, az adminisztrációs terhek kisebbek és a biztosítékadási feltételek is kedvezõen változtak. A GOP-2008-2.1.1./A, KMOP-2008-1.2.1/A pályázatok kivételével az 50 millió Ft támogatás alatti részre 25%, az e felettire 10% erejéig elõleget lehet igényelni. A pályázatok közül:

 • Normatív jellegû lesz a GOP-2008-2.1.1/ A, KMOP-2008-1.2.1/A pályázat, ahol a jogosultsági és teljességi kritériumoknak való megfeleléssel rövidebb átfutási idõvel részesülhetnek támogatásban a projektek.
 • A többi projektrõl bíráló bizottságok döntenek, mely az 50 millió Ft-ot meghaladó támogatásoknál vélhetõen idõigényesebb folyamat lesz.

A pályázó a döntéssel szemben panaszt tehet, a korábbi öttel szemben KKV-knél három évre csökkent a fenntartási idõszak, illetve a pontozási rendszer nyilvános. A pályázatok benyújtási idejét, pénzügyi keretét és a támogatott pályázatok számát az alábbi táblázat mutatja.
(3. táblázat)

A technológiafejlesztési pályázatoktól elkülönül a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését segítõ (GOP- 3.2.1./KMOP-1.4.2) pályázat, melyet kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók vehetnek igénybe intermodális és regionális logisztikai központok fejlesztéséhez. (a KMOP-1.4.2. keretében csak elõbbire pályázhatnak). A pályázaton projektcégek is indulhatnak, és cégcsoporton belül is lehetõség van logisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatására. A mezõgazdasági termékek (Annex I.) tárolására-raktározására irányuló projektek befogadása azonban nem lehetséges, mivel erre az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnak külön pályázata (UMVP-1.2.1.1. – növénytermesztést és kertészetet szolgáló beruházások támogatása) lesz. A GOP-3.2.1. pénzügyi kerete 9,548, a KMOP-1.4.2-é 1,860 milliárd Ft, mellyel a tervek szerint 2008-ban 23-40 projekt támogatása válik lehetõvé, a kiírások várhatóan 2008. december 31-ig lesznek nyitva.

A logisztikai pályázat szempontjából:

 • Intermodális logisztikai központnak minõsül az a helyszín, amely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását megelõzõ üzleti évben teljesíti, vagy ezek a fejlesztés eredményeként jönnek létre:
  • A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2 és intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy
  • az intermodális átterelés legalább 10 ezer TEU-t (vagy 125 ezer tonnát) ér el.
 • Regionális logisztikai központnak minõsül az a helyszín, ahol a pályázat benyújtását megelõzõ üzleti évben a terület összes fedett raktározási kapacitás

Az elszámolható költségek a technológiakors zerûsítési pályázatokhoz hasonlóak, jelentõs különbség az, hogy a telekhatáron belüli infrastrukturális és ingatlan beruházások maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-át érhetik el. A legalább 80%-ban a logisztikai alapszolgáltatások fejlesztéséhez kötõdõ beruházásokhoz elnyerhetõ támogatás összege a regionális logisztikai központok esetében minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet, 35%-os maximális támogatási intenzitás mellett. Az intermodális logisztikai központok esetében minimum 50, maximum 750 millió Ft (a közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztéseknél legfeljebb 600 millió Ft lehet) legfeljebb 50%-os támogatási intenzitás mellett. A nyertes pályázók elõleget is igénybe vehetnek, maximum a támogatás összegének 10%-ig.

A pályázók által maximálisan elérhetõ 100 pont, melybõl minimum 50-et kell összegyûjteni, a következõ szempontokra adhatók:

 • Pályázó adatai (20 pont): saját tõke arány, éves nettó árbevétel változás, egy fõre esõ hozzáadott érték
 • Projekt adatai (60 pont): befektetett eszköz arányos beruházási érték, 3 év árbevétel növekménye az igényelt támogatás arányában, 3 év intermodális
 • Horizontális szempontok (20 pont): esélyegyenlõség, fenntartható fejlõdés, területi versenyképesség

A pályázatokat megvizsgálni, illetve bírálatra elõkészíteni a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. fogja, melyet korábbi közremûködõ szervezetek (Magyar Vállalkozásfejlesztési (MVf) Kht., Magyar Fejlesztési Bank (MFB) támogatásközvetítési igazgatósága, IT Információs Társadalom Kht., Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosító Iroda) integrálásával hoztak létre.
Budapest, 2008. február

Kérdés esetén a következõ telefonszámon ill. e-mail címen lehet érdeklõdni:
Telefon: 06-1-475-3418
E-mail: gecse.gergely@gkm.gov.hu

kérjük kattintson ide: download Download (PDF, 224 kB)

back

lap tetejére